انواع مدل مقنعه

در این مقاله می خواهیم به خرید و شناخت انواع مدل مقنعه بپردازیم.
از زمانی که پوشش سر برای تکمیل حجاب بانوان مورد استفاده قرار گرفته انواع مختلفی از سرپوش ها ایجاد شده است که در طرح و مدل و جنس و رنگ با هم تفاوت دارند. مقنعه یک مدل سرپوش معاصر در نظر گرفته می شود که بیشتر در محیط های اداری و آموزشی کاربرد دارد.