انواع مقنعه علت محبوبیت مقنعه و معرفی انها

در این مقاله می خواهیم به توضیح علت محبوبیت مقنعه دانشجویی و معرفی انواع مقنعه ها بپردازیم. همان طور که می دانید مقنعه ها در انواع و اقسام و مدل هایی طراحی و تولید می شوند که نمونه ای از آن ها مقنعه های دانشجویی، کرواتی، لبنانی، چانه دار و غیره می باشند.