مجموعه شرکت فرم پوشان طاعت (برندطاعتی) به دلیل استقبال گسترده نهادها، سازمان ها، ادارات، شرکت های خصوصی و شرکت های دولتی آماده عقد قرارداد با شرکت ها است.

طاعتی با بیش از 20 سال سابقه ی فعالیت با تیمی جوان و خلاق در زمینه طراحی و تولید لباس فرم اداری و به پشتوانه ی اعتماد تمامی مشتریان عزیز آماده عقد قرارداد با تمامی ارگان ها، ادارات و شرکت ها است.

مانتو اداری طاعتی جهت عقد قرار داد با ادارات و شرکت ها تمامی حق و حقوق مشتریان را در نظر دارد. و در هنگام عقد قررداد، تمامی حق و حقوق مشتریان ضمیمه قرارداد خواهد بود و در دو نسخه کپی تهیه و در اختیار طرفین قرارداد گذاشته می شود.

مجموعه شرکت فرم پوشان طاعت جهت اعتماد و اطمینان بیشتر به لحاظ قانونی مواردی را در نظرگرفته تا ضمیمه ی مدارک قرارداد کند. و البته امکانات و شرایطی را هم برای راحتی ادارت و شرکت ها در نظر گرفته است.

مدارک و مزایایی جهت اطمینان مشتریان شرکت فرم پوشان طاعت

فاکتور رسمی

گواهی ارزش افزوده

ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه قرارداد

راه های آسان عقد قرار داد (برند طاعتی) با شرکت ها

شرکت در مناقصات

سامانه تدارکات الکترونیک دولت

فاکتور رسمی و گواهی ارزش افزوده

در صورتی که شرکت و سازمان شما از شرکت فرم پوشان طاعت (برند طاعتی) مانتو شلوار اداری در تیراژ بالا سفارش دهد. شرکت فرم پوشان طاعت برای شما فاکتور رسمی صادر می کند.

چنانچه علاوه بر فاکتور رسمی خواستار گواهی ارزش افزوده نیز باشید شرکت طاعتی  با عقد قرار داد با شرکت شما آن را نیز روی فاکتور صادر می کند.

فاکتور رسمی
ضمانت نامه بانکی

بسیاری از شرکت ها  ادارات به جهت قوانین داخل سازمانی بر روی هر ثبت قرار داد و سفارشی ضمانت نامه ی بانکی می خواهند. شرکت فرم پوشان طاعتی در این زمینه نیز با سازمان ها همکاری می کند و ضمانت نامه بانکی جزئی از خدمات مانتو اداری طاعتی است.

بعضا پیش می آید در بعضی از قرارداد ها بابت پیش پرداخت یا ضمانت حسن انجام کار و زمان تحویل به ضمانت نیاز می باشد.

شرکت فرم پوشان طاعت در قبال تمامی تعهدات خود ضمانت قرارداد را ضمیمه قرارداد شرکت شما می کند.

ضمانت-نامه-قرارداد

چنانچه شرکت و سازمان شما جهت تدارک مانتو اداری برای کارکنان خود بین شرکت های تولیدی فرم اداری مناقصه برگزار کند،

مجموعه شرکت فرم پوشان طاعت (برند طاعتی) با هدف عقد قرارداد با سازمان شما آماده شرکت در مناقصات سازمان شما با ایده آل ترین شرایط است.

با توجه به این که تکنولوژی در تمامی زمینه ها در حال به روز شدن است، بسیاری از شرکت ها و ادارات هم راستا با پیشرفت تکنولوژی و در جهت شفاف سازی پیش می روند. بنابراین در بستر  سامانه تدارکات الکترونیک دولت سفارشات لباس فرم اداری خود را ثبت می کنند.

مجموعه شرکت فرم پوشان طاعت(برند طاعتی) نیز در زمینه تکنولوزی پیشرو است و برای عقد قرارداد با شرکت ها و ادارات در این بستر به سازمان ها  خدمت رسانی می کند.