از بین بردن پرز لباس و دلایل پرز دادن پارچه

چه نوع پارچه های پرز نمی دهند

پارچه‌ های تولید شده از الیاف پنبه، پشم یا ریون پرز دهی نخواهند داشت،

زیرا الیاف ان به راحتی می شکند و پرزها به محض تشکیل از سطح پارچه جدا می‌شوند.

در مخلوط الیاف نظیر پنبه و پلی استر، الیاف ضعیف پنبه‌ای درگیر شده با پرزها موجب تشدید پرزدهی می‌شود و پرزها

با الیاف پلی استر قوی‌تر روی سطح پارچه نگه داشته می‌ شوند. یکی از نشانه‌های تشخیص لباس‌هایی که

پارچه‌های آنها از الیاف پنبه‌ای و نخی بدون ناخالصی تهیه شده‌اند، پرز ندادن آنها است.