جدول سایز گیری

نکته: 

در صورت یکی نبودن سایز اندامتان با جدول ،  سایز دقیق خود را  با متر همراه با فاصله 4 انگشتی در برامده ترین قسمت بدن  اندازه گیری و اعلام کنید، خیاطان لاوینس طبق سایز شما ، کار را تحویل می دهند.

در غیر این صورت با شماره تماس 88841009-021 تماس حاصل نمایید